زن که باشی همه دیوانگی های عالم را بلدی؛میتوانی زیر لب ترانه بخوانی و آشپزی کنی...میتوانی جلوی آینه موهایت را شانه کنی و حس کنی نگاهش را..میتوانی ساعتها به امید گره خوردن شالش دور گردنش ببافیو در هر رج بوسه بکاری برای روزهای مبادا که کنارش نیستی...زن که باشی باید صبور باشی،مدارا کنی ،و با همه ی بغضت لبخند بزنی...زن که باشی...هزار بار هم که بگوید:دوستت دارد!!!بازهم خواهی بپرسی:دوستم داری؟؟؟و ته دلت همیشه خواهد لرزید...
MAF[ یکشنبه 20 تیر 1395 ] [ 03:33 ب.ظ ] [ ♥خانوم فاضلی♥ ]

[ نظرات() ]