دیندار یا بی دین فرقی نمیکند،

 

تنها لایق نام انسان باش.

 

گاهی برو.

 گاهی بمان.

گاهی بخند..

گاهی گریه کن.

گاهی حرف بزن.

گاهی فریاد بزن.

گاهی قدم بزن.

گاهی سکوت کن.

گاهی رها شو.

گاهی ببخش.

گاهی یاد بگیر.

گاهی سفر کن.

گاهی اعتماد کن.

گاهی بازی کن.

گاهی فراموش کن.

گاهی زندگی کن.

گاهی باور کن.

گاهی بزرگ باش.

گاهی کوچک باش.

گاهی چتر باش.

گاهی باران باش.

گاهی دریا.

گاهی برکه.

گاهی همه چیز.

گاهی هیچ چیز

 

اماهمیشه انسان باش
MAF
[ دوشنبه 21 تیر 1395 ] [ 12:14 ب.ظ ] [ ♥خانوم فاضلی♥ ]

[ نظرات() ]